registratie door de overheid

De registratie van de overheid betrof alleen huwelijken en overlijden/begraven.

huwelijken

Achtergrond: Door het echtreglement in 1656 krijgen de schepenen een taak bij het registreren van huwelijken. Rooms-katholieken dienen, voor hun huwelijk in de katholieke kerk, voor schepenen of dominee te trouwen. Veel katholieken kiezen voor een huwelijk voor de schepenbank.

Inhoud: de trouwregistratie is in het Nederlands

1.       datum 1e aankondiging (ondertrouw)
2.       naam bruidegom
3.       status bruidegom (jonge man of weduwnaar, in het laatste geval gevolgd door naam overleden partner)
4.       geboorteplaats en woonplaats bruidegom
5.       naam bruid
6.       status bruid (jonge dochter of weduwe, in het laatste geval gevolgd door naam overleden partner)
7.       geboorteplaats en woonplaats bruid
8.       naam persoon die optreedt als voogd van de bruid
9.       namen schepenen die optreden als getuigen bij ondertrouw
10.     plaatsen waar afkondiging is gebeurd buiten de plaats van het huwelijk
11.     datum huwelijk
12.     namen schepenen die optreden als getuigen bij huwelijk
13.     verklaring van de vorster dat drie aankondigingen zijn gedaan zonder dat er bezwaar is aangetekend tegen het huwelijk

begraven/overlijden

Achtergrond: De registratie door de overheid heeft vooral te maken met geld. Door de koster worden lijsten aangelegd met lijsten van degenen die zijn begraven om te registreren dat het kerkrecht voor begraven in de kerk, het geld voor het luiden van de klok of het gebruik van de lijkbaar betaald is. Daarnaast maakt hij lijsten om in te leveren bij de secretaris van de gemeente om de belasting op de collaterale successie te kunnen innen.

Inhoud: De aantekeningen zijn zeer summier

Registratie van overlijden en begraven ten behoeve van kerk

1.       plaats van begraven (kerkhof of kerk)
2.       naam overledene (mannen voornaam + 2e naam; vrouwen, vaak alleen voornaam; kinderen soms voornaam, vaak alleen “kind van”)
3.       betaalde rechten

Registratie van overlijden en begraven ten behoeve van belasting

1.       naam overledene (mannen voornaam + 2e naam; vrouwen, vaak alleen voornaam; kinderen soms voornaam, vaak alleen “kind van”)
2.       nagelaten familie (“laat vrouw en kinderen na”; “laat ouders na”; als er geen ouders of kinderen zijn, kan informatie uitgebreider zijn)
 

 

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Voorbeeld van een akte van overlijden
images/hourglass.png

ZOEKEN...