Rooms-katholieke registratie

Bij de rooms-katholieke kerk onderscheiden we de volgende registers:

dopen

Achtergrond: Op het concilie van Trente wordt in 1558 aan iedere parochie de verplichting opgelegd om doopregisters aan te leggen. In de tweede helft van de 17e eeuw mogen de katholieken hun godsdienst niet openlijk beoefenen. Daarom zijn er veel hiaten in de doopboeken.

Aantekeningen van dopen, trouwen en begraven worden nog steeds gemaakt door de parochie. Als een parochiearchief is overgebracht naar een openbaar archiefdepot, kunnen die aantekeningen, ingezien worden, maar ze behoren niet tot de collectie DTB’s. Ze zijn onderdeel van het parochiearchief.

Inhoud: de doopaantekeningen zijn in het Latijn.

1.       naam kind
2.       wettig of natuurlijk kind
3.       naam vader
4.       naam moeder
5.       naam doopgetuigen
6.       naam van vervangende getuigen

huwelijken

Achtergrond: Op het concilie van Trente wordt in 1558 aan iedere parochie de verplichting opgelegd om trouwregisters aan te leggen. In 1640 werd bepaald dat huwelijken, gesloten voor katholieke priesters, niet wettig zijn. Huwelijken voor de Nederduitsgereformeerde dominee zijn dit wel. Huwelijken van katholieken vindt men daardoor in twee bronnen: In een trouwregister van de katholieke kerk plus in een schepenakte of in een trouwregister van de Nederduitsgereformeerde gemeente.

Inhoud: De trouwaantekeningen zijn in het Latijn.

NB: 2, 5 en 7 komen niet altijd voor

1.       datum
2.       naam pastoor
3.       naam bruidegom
4.       naam bruid
5.       overleden partner bruid of bruidegom
6.       getuigen
7.       woonplaats bruid of bruidegom, indien afkomstig van buiten de parochie waar het huwelijk voltrokken wordt

begraven/overlijden

Achtergrond: Slechts op enkele plaatsen zijn rooms-katholieke overlijdens- of begraafregisters aangelegd. Zie ook Registratie door de overheid.

Inhoud: De aantekeningen zijn deels in het nederlands, deel in het latijn en zeer summier

1.       plaats van begraven (kerkhof of kerk)
2.       naam overledene (mannen voornaam + 2e naam; vrouwen, vaak alleen voornaam; kinderen soms voornaam, vaak alleen “kind van”)
3.       betaalde rechten

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Deel van een huwelijksakte
images/hourglass.png

ZOEKEN...