Geschiedenis Valkenswaard

bidprentjes

Hoe begin je stamboomonderzoek?

Stamboomonderzoek (ook wel genealogisch onderzoek genoemd) is gericht op het zoeken naar familiegegevens uit het verleden. Er wordt geprobeerd uit te zoeken wie de voorouders zijn, wanneer ze zijn geboren, waar ze hebben gewoond en hoe ze leefden. Bij archiefdiensten worden vooral gegevens van voor 1938 bewaard. Voordat u aan uw onderzoek via internet of bij een archiefdienst begint, moet u dus een aanknopingspunt hebben. Verzamel al zoveel mogelijk gegevens thuis, via trouwboekjes, bidprentjes, oude koopakten, diploma's enzovoort.

De 'primaire' genealogische bronnen

De eerste bronnen bij een archiefdienst, waarin het onderzoek verder plaatsvindt, zijn de registers van de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregisters. Komt u in de periode vóór 1811, dan bent u in de eerste plaats aangewezen op de Doop-, Trouw-, en Begraafregisters (de DTB’s).In deze bronnen zijn vooral namen en jaartallen te vinden. Deze hebt u nodig om verder te kunnen zoeken naar aanvullende gegevens. Ze vormen als het ware de kapstok waaraan u verdere gegevens kunt ophangen. Om ook deze gegevens te vinden zult u onderzoek moeten doen in andere bronnen, zoals archieven van schepenbanken, notarissen, kadaster etc.

images/hourglass.png

ZOEKEN...